SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Poradnik

Czy wypowiedzenie można wysłać mailem?

Czy wypowiedzenie można wysłać mailem?

W dobie cyfryzacji coraz częściej zastępujemy tradycyjne formy komunikacji nowocześniejszymi, szybszymi i wygodniejszymi. Dotyczy to również poruszania się po prawno-biznesowym labiryncie, gdyż coraz częściej zamiast listem poleconym, decydujemy się na wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Czy jednak w przypadku tak formalnej formy jak wypowiedzenie umowy możemy zdecydować się na wysłanie jej e-mailem? Czy taka forma jest zgodna z prawem i jakie wiążą się z tym konsekwencje?

Prawne aspekty wysyłania wypowiedzenia e-mailem

Na początek należy zaznaczyć, że z punktu widzenia prawa, wypowiedzenie e-mailem jest równie ważne jak wypowiedzenie za pomocą listu pocztowego. Internet i e-mail są uważane za legalne środki komunikacji, więc w teorii nie ma przeszkód, aby wysłać wypowiedzenie mailem. Problem pojawia się jednak w praktyce.

Wszystko zależy tutaj od konkretnego prawa i obowiązujących przepisów. W niektórych przypadkach, prawo wymaga, aby wypowiedzenie było pisemne i dostarczone osobiście lub za pomocą listu zwykłego. Natomiast w innych przypadkach, e-mail jest uznawany za równoważny formie pisemnej.

Ważne jest, aby w przypadku decyzji o wysyłaniu wypowiedzenia drogą elektroniczną, upewnić się czy takie postępowanie jest zgodne z obowiązującym prawem oraz umową, którą chcemy wypowiedzieć.

Techniczne kroki do wysłania wypowiedzenia przez e-mail

Załóżmy, że prawo i warunki umowy pozwalają na wysłanie wypowiedzenia mailem. Jak zatem powinniśmy postąpić, aby taka forma była skuteczna?

 1. Nie warto opóźniać wysłania – w niektórych umowach może obowiązywać konkretny termin wypowiedzenia.
 2. Tworząc e-mail, powinniśmy dokładnie przemyśleć jego treść. Wypowiedzenie powinno być sformułowane precyzyjnie i jasno, podając wszystkie niezbędne informacje.
 3. Zadbajmy o czytelny tytuł wiadomości – powinien on zawierać słowo „wypowiedzenie” oraz informacje, o jaką umowę nam chodzi.
 4. Ważne jest również, aby e-mail był wysłany z e-maila, który jest nam przypisany, a nie z konta rodziny czy znajomych.
 5. Potwierdzenie odbioru – wiele programów pocztowych oferuje możliwość zażądania potwierdzenia odbioru wiadomości.

Zalety i wady wypowiadania umowy przez email

Zdecydowanie się na wysłanie wypowiedzenia drogą mailową niesie ze sobą wiele korzyści, ale też i pewne niedogodności.

Do zalet z całą pewnością możemy zaliczyć:

 • Szybkość – wypowiedzenie mailem dociera do odbiorcy niemal natychmiast.
 • Łatwość – nie musimy szukać odpowiedniego papieru, drukować, znaczka ani biec na pocztę.
 • Mniej formalna – w niektórych przypadkach e-mail może wydawać się mniej stresujący sposób komunikacji.
 • Ekonomiczność – oszczędzamy na kosztach druku i przesyłki.

Jednak droga mailowa ma też swoje wady:

 • Kontrola odbioru – mimo otrzymania potwierdzenia o wysłaniu wiadomości, nie mamy pewności czy odpowiednia osoba otrzymała nasze wypowiedzenie.
 • Dostarczenie – mogą pojawić się problemy techniczne, które mogą opóźnić dostarczenie wiadomości.
 • Legalność – jak już wspomniano, w niektórych przypadkach dokumenty muszą być dostarczone w formie papierowej.

Możliwe konsekwencje niepoprawnego wysłania wypowiedzenia mailem

Należy pamiętać, że w przypadku niewłaściwego sformułowania wypowiedzenia, braku określonych informacji czy niedostarczenia go w określonym terminie, może nas spotkać wiele nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Wypowiedzenie może nie zostać uznane za ważne, co może skutkować np. utrzymaniem nas na dalszych warunkach umowy, które chcieliśmy zerwać, czy wymogiem zapłaty kary umownej.

Aby uniknąć takich pomyłek, zawsze warto zasięgnąć porady prawnej lub skonsultować się z doświadczonym specjalistą przed wysłaniem wypowiedzenia.

Podsumowując, wypowiedzenie umowy przez e-mail jest możliwe, ale wymaga dokładnej znajomości szczegółów prawnych i umiejętnego sformułowania wiadomości. Pamiętajmy zawsze o potwierdzeniu odbioru i zadbaniu o to, aby nasza wiadomość była jak najbardziej precyzyjna i zgodna z prawem.

Udostępnij

O autorze