SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Nauka

Kim był Tyberiusz?

Kim był Tyberiusz?

Tiberius Claudius Nero urodził się 16 listopada 42 r. p.n.e. Był on rzymskim cesarzem i następcą Oktawiana Augusta. Dla mieszkańców prowincji rządy Tyberiusza stanowią okres spokoju i dobrego zarządzania. Rzymska arystokracja uważała jednak cesarza za tyrana.

Kariera

Tyberiusz swoją pozycję zawdzięczał matce, która po rozwodzie zdecydowała się na zawarcie małżeństwa z Augustem, będącym władcą Rzymu. Syn Liwii Druzylii w wieku 17 lat rozpoczął karierę kwestora. W 20 r. p.n.e. wyjechał on na Wschód, by przejąć znaki legionowe utracone przez Krassua, Decydiusza i Marka Autoniusza. W 20 r. p.n.e Tyberiusz związał się z Wipsanią Agrypiną, Ich małżeństwo było niezwykle udane. W 13 r. p.n.e. Wipsania urodziła syna Druzusa Młodszego. Tyberiusz sprawował wówczas urząd konsula. Przejmował on ponadto dowodzenie nad wojskami Augusta, prowadząc działania w Germanii i nad Dunajem. Dynastyczne koncepcje Oktawiana doprowadziły do rozwodu Tyberiusza z Wipsanią. Kolejne małżeństwo Claudiusa okazało się nieudane. W 6 r. p.n.e. Tyberiusz udał się na wygnanie na wyspę Rodos. August sprzeciwił się ponadto powrotowi pasierba z wyspy. Kilka lat później Tyberiusz został jednak mianowany sukcesorem. Adoptował go również August. Po objęciu władzy Tyberiusz musiał zmierzyć się z krytyką i niechęcią ludu. Jego przyjaciel został ponadto oskarżony o otrucie Germanika, będącego bratankiem cesarza. Ostatnie lata swojego panowania Tyberiusz spędził na wyspie Capri. Rzym kontrolował natomiast Sejan, będący dowódcą pretorianów. Następcą Tyberiusza miał stać się Kaliguła oraz Gemellus. Cesarz został pochowany w Mauzoleum Augusta.

Biblia

Panowanie Tyberiusza związane jest z publiczną działalnością Jezusa Chrystusa. Namiestnikiem Judei był wówczas Poncjusz Piłat. W Biblii znaleźć można wzmianki o monecie podatkowej – srebrnym denarze Tyberiusza. Wizerunek cesarza umieszczany był ponadto na złotych aureusach. Monety wybijano z kruszcu próby 980/1000. Ich waga oscylowała pomiędzy 6,60 a 7,80 g. Aureusy produkowano na terenie Lugdunum założonego w 43 r. p.n.e. Miasto to stanowiło stolicę prowincji Gallia Lugdunensis.  W okresie rządów Oktawiana została tam założona mennica.

Tyberiusza nie można uznać za wybitnego władcę ani tyrana.  Chcąc poznać szczegółowe informacje na temat jego życia, warto odwiedzić stronę internetową  monety historyczne.

Udostępnij

O autorze