SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

BiznesPorady

Popularne strategie w negocjacjach biznesowych

Popularne strategie w negocjacjach biznesowych

Dobra strategia to podstawa udanych negocjacji biznesowych. Dlatego warto poświęcić wiele czasu na jej przygotowanie. Dzięki temu łatwiej osiągnąć oczekiwane celu i uniknąć wielu błędów.

Jakie są dwie najczęściej identyfikowane strategie negocjacyjne? I która z nich przynosi lepsze efekty dla organizacji zakupowej? W poniższym artykule postaramy się znaleźć odpowiedź na to ważne pytanie.

Cele negocjacji biznesowych

Pracownicy działu zakupów powinni rozpocząć wszystkie negocjacje z jasno określonymi celami. Cele nie powinien być absolutny i powinien umożliwiać zespołowi negocjacyjnemu przyjmowanie elastycznego podejścia. Oczywiście elastyczność ta nie może oznaczać całkowitej rezygnacji z oczekiwanych rezultatów.

Cele negocjacji powinny być zbieżne z celami całej organizacji. Oznacza to, że zespół zakupowy powinien zapewnić możliwość realizacji strategii biznesowej firmy i osiągania przewag konkurencyjnych.

Obustronna przegrana w negocjacjach biznesowych

Pierwsza strategią w negocjacjach biznesowych jest strategia rywalizacji. Charakteryzuje się ona stanowczym podejściem negocjatorów strony zakupowej, brakiem reakcji na obiekcje potencjalnego dostawcy i chęcią realizacji celu za wszelką cenę. Strategia ta może też przyjmować formę bezczynności, w celu osłabienia pozycji negocjacyjnej strony przeciwnej.

Strategia ta często stosowana jest przez negocjatorów nastawionych minimalizowanie kosztów dostaw. Niestety przynosi to negatywne efekty w obszarze jakości lub terminowości. Często też powoduje szybkie zakończenie relacji biznesowej, która w wielu przypadkach jest dla dostawców nierentowna. Ma o negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji zakupowej, która nie jest w stanie realizować strategii biznesowej. Dlatego strategia ta jest źródłem obustronnej porażki. 

Podejście “win-win” w negocjacjach biznesowych

Drugim podejściem są negocjacje korzystne dla wszystkich stron. W tym przypadku negocjatorzy skupiają się na zaspokojeniu potrzeb obu stron i skonstruowania relacji handlowej w taki sposób, by była trwale rentowna zarówno dla dostawcy jak i dla kupującego. W strategii tej cena często ustępuje miejsca takim obszarom jak jakość, terminowość czy innowacyjność.

W strategii tej kupcy koncentrują się na zapewnianiu wartości dodanej, dzięki której firma może realizować przyjętą strategię rozwoju i konkurowania. Jednym z najważniejszych wyznaczników osiągnięcia celu jest kreowanie pozytywnych doświadczeń klientów.

Negocjatorzy stosujący tę strategię podczas negocjacji biznesowych koncentrują się na: 

  • Rozwiązywaniu problemów i znajdowaniu rozwiązań korzystnych dla obu stron kontraktu.
  • Identyfikacji obszarów, w których możliwe są ustępstwa.
  • Kompromisie.
  • Poszukiwaniu wartości dodanej i możliwości dalszego rozwoju relacji handlowej.

Niestety niezależne badania pokazują, że strategia typu “win-win” to stosowana jest w zaledwie 20% procesów negocjacyjnych. W zdecydowanej większości nadal przeważa podejście skoncentrowane na korzyściach tylko jednej strona, a w efekcie na obustronnej porażce.

Udostępnij

O autorze