SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Poradnik

Projektowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych

Projektowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych

Sieciom energetycznym stawiane są wysokie wymagania. Muszą one być niezawodne, dostarczać energię o wymaganych parametrach i zapewniać niskie koszty przesyłu. Natomiast wysoka jakość dostarczanej energii wiąże się z utrzymywaniem właściwego napięcia u odbiorcy końcowego. Dlatego też dobór odpowiedniego przekroju i rodzaju przewodów, czy prawidłowa regulacja napięcia w sieci, to główne aspekty analizowane przy projektowaniu linii energetycznych. Zastanawiasz się, z czym wiąże się budowa napowietrznych linii przesyłowych? W poniższym wpisie pokrótce odpowiadamy na to pytanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa

Warto zauważyć, że trzeba przebrnąć przez wiele etapów pracy, aby ostatecznie zainstalować elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa linii przesyłowych to także proces długotrwały i skomplikowany, a do ukończenia inwestycji niezbędny jest zespół inżynierów elektryków z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem. W zakres ich pracy wchodzą następujące zadania:

  1. Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych linii elektroenergetycznych.

  2. Przygotowanie projektów konstrukcyjnych słupów pod linie napowietrzne.

  3. Wykonanie niezbędnych obliczeń parametrów elektrycznych linii przesyłowych.

  4. Dobranie lub obliczenie maksymalnej obciążalności prądowej linii kablowych WN i NN.

  5. Opracowanie projektów układów uziemiających.

  6. Analizowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego w najbliższym otoczeniu linii.

Nie można także zapominać, że elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa to nie tylko wykonanie powyższych analiz i obliczeń, ale również dbanie o bezpieczeństwo i przestrzeganie obowiązujących norm. Wśród tych warto wyróżnić normy: PN-EN 50341-1:2013-03 oraz PN-EN 50341-2-22:2022-06. Są one związane z projektowaniem elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego powyżej 1 kV.

Dlaczego projektowaniem i budową elektroenergetycznych linii napowietrznych zajmują się wyspecjalizowane firmy?

Wszystkie prace związane z budową linii energetycznych, zarówno napowietrznych, jak i kablowych są zlecane profesjonalnym firmom działającym w branży elektroenergetycznej. Muszą one najpierw uzyskać niezbędne certyfikaty i rekomendacje oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i stosować się do aktualnych norm. Oprócz powyższych osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach dostarczających usługi w sektorze energetycznym muszą być odpowiednio przeszkolone i posiadać wymagane uprawnienia.

Wśród tychże firm należałoby wskazać Eltel Networks, dostawcę kompleksowych rozwiązań energetycznych. Przedsiębiorstwo to posiada niezbędne certyfikaty i wykwalifikowaną kadrę, co pozwala na prowadzenie inwestycji od fazy projektu, poprzez budowę wymaganej instalacji, aż do jej uruchomienia. Eltel Networks to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych, działająca nie tylko na Polskim rynku energetycznym, ale działająca na terenie całej Unii Europejskiej.

Udostępnij

O autorze