SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Nauka

Jak obliczyć pierwiastek?

Jak obliczyć pierwiastek?

W matematyce pierwiastki odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza gdy rozwiązujemy równania kwadratowe czy też zajmujemy się innymi zaawansowanymi zagadnieniami. Często pojawia się pytanie: jak obliczyć pierwiastek? W tym artykule przyjrzymy się różnym metodom wyznaczania pierwiastków, a także dowiemy się, jak wyciągnąć pierwiastek i jak liczyć pierwiastki.

Czego dowiesz się z artykułu?

 • Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy
 • Jak obliczyć pierwiastek sześcienny
 • Jak odejmować pierwiastki
 • Jak dzielić pierwiastki
 • Jak dodawać pierwiastki
 • Jak mnożyć pierwiastki

Jak dokładnie obliczyć pierwiastek?

Zanim przejdziemy do kwestii obliczania pierwiastków, warto przypomnieć sobie, czym dokładnie są. Pierwiastek to liczba, która, podniesiona do konkretnej potęgi, daje określony wynik. Na przykład pierwiastek kwadratowy z liczby 9 to 3, ponieważ 3^2 (3 do kwadratu) wynosi 9. Analogicznie, pierwiastek sześcienny z liczby 8 to 2, gdyż 2^3 (2 do sześciu) równa się 8.

Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?

Obliczanie pierwiastka kwadratowego jest jednym z najczęstszych zastosowań tego rodzaju operacji matematycznych. Istnieje kilka metod, które można wykorzystać do wyznaczenia pierwiastka kwadratowego z danej liczby.

1. Metoda prób i błędów: Jeśli liczba, z której chcemy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy, jest niewielka, można spróbować zgadywać, jaka liczba, podniesiona do kwadratu, daje ten wynik. Oczywiście, im większa liczba, tym trudniejsze staje się to zadanie.

2. Metoda pierwiastkowania na palcach: Ta metoda polega na zastosowaniu specjalnej techniki liczenia na palcach, która pozwala znaleźć pierwiastek kwadratowy z liczby z zakresu od 1 do 100. Wymaga jednak pewnej wprawy i znajomości tej techniki.

3. Metoda równań kwadratowych: W przypadku równań kwadratowych, które mają postać ax^2 + bx + c = 0, można obliczyć pierwiastki kwadratowe, stosując wzór kwadratowy, który wygląda następująco: x = (-b ± √(b^2 – 4ac)) / 2a.

4. Korzystanie z kalkulatora: Współczesne kalkulatory, zarówno te naukowe, jak i te dostępne na komputerach czy smartfonach, pozwalają szybko obliczyć pierwiastek kwadratowy z dowolnej liczby.

Jak obliczyć pierwiastek sześcienny?

Wyciąganie pierwiastka sześciennego jest nieco bardziej skomplikowane niż obliczanie pierwiastka kwadratowego, ale nadal możliwe do wykonania. Oto kilka sposobów:

1. Metoda prób i błędów: Podobnie jak w przypadku pierwiastka kwadratowego, można próbować zgadywać, jaka liczba, podniesiona do sześciennej potęgi, daje dany wynik. Znów jednak, im większa liczba, tym trudniejsze staje się to zadanie.

2. Metoda równań sześciennej potęgi: W przypadku równań sześciennej potęgi, które mają postać ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, można obliczyć pierwiastki sześcienne, stosując różne metody algebraiczne, takie jak metoda Cardano-Tartaglia czy metoda Ferrari.

3. Korzystanie z kalkulatora: Tak jak w przypadku pierwiastka kwadratowego, również pierwiastek sześcienny można obliczyć za pomocą kalkulatora naukowego czy specjalistycznych aplikacji na komputerach, czy smartfonach.

Odejmowanie pierwiastków o tej samej podstawie

Odejmowanie pierwiastków tego samego stopnia jest stosunkowo proste i polega na odjęciu wartości przed pierwiastkiem. Przykład:

b√a – c√a = b-c√a

Warto jednak pamiętać, że takie odejmowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy pierwiastki są tego samego stopnia i mają te same wartości pod pierwiastkiem.

Odejmowanie pierwiastków o różnej podstawie

Odejmowanie pierwiastków różnych o podstawach jest bardziej skomplikowane, ponieważ nie można tego zrobić bezpośrednio. W takim przypadku należy wyciągnąć całości z pierwiastka i jeśli podstawy pierwiastka są takie same, można je odjąć. Przykład:

√20−√45=√4⋅5−√9⋅5=2√5−3√5=−√5

Reguły dzielenia pierwiastków

Aby móc dzielić pierwiastki, musimy poznać kilka podstawowych reguł:

 1. Jeśli mamy pierwiastek z iloczynu dwóch liczb, możemy go przedstawić jako iloczyn pierwiastków tych liczb. Czyli:√(a * b) = √a * √b
 2. Jeśli mamy pierwiastek z ilorazu dwóch liczb, możemy go przedstawić jako iloraz pierwiastków tych liczb. Czyli: √(a / b) = √a / √b
 3. Jeśli mamy pierwiastek z liczby podniesionej do danej potęgi, możemy to zapisać jako: √(a^n) = a^(n/2)
 4. Jeśli mamy pierwiastek z liczby do potęgi ułamkowej, możemy to zapisać jako: √(a^(m/n)) = a^(m/2n)

Krok po kroku – mnożenie pierwiastków

Mnożenie pierwiastków odbywa się na zasadzie mnożenia współczynników liczbowych przy pierwiastkach o tej samej podstawie. Aby pomnożyć pierwiastki, wykonujesz następujące kroki:

 1. Sprawdź, czy pierwiastki mają tę samą podstawę. Jeśli nie mają, nie można ich pomnożyć bez uproszczenia.
 2. Jeśli mają tę samą podstawę, pomnóż współczynniki liczbowe przy pierwiastkach. To jest podstawowy krok mnożenia pierwiastków.
 3. Jeśli pierwiastki mają dodatkowe wykładniki, dodaj te wykładniki. Wykładniki odpowiadają za potęgowanie pierwiastka.
 4. Jeśli pomnożone pierwiastki mają wspólne wykładniki, można je zredukować do jednego pierwiastka, dodając lub odejmując współczynniki liczbowe.

Oto przykład krok po kroku, jak mnożyć pierwiastki:

 1. Zidentyfikuj pierwiastki, które chcesz pomnożyć.√6 * √2
 2. Pomnóż wartości pod pierwiastkami. 6 * 2 = 12
 3. Umieść wynik pod pierwiastkiem kwadratowym. √12
 4. Spróbuj uprościć pierwiastek, jeśli to możliwe. W tym przypadku, możemy rozłożyć 12 na czynniki pierwsze: 12 = 2 * 2 * 3
 5. Teraz mamy pierwiastek kwadratowy z 2 * 2, czyli możemy go uprościć do: 2√3

FAQ

Czym jest pierwiastek?

Pierwiastek to liczba, która, podniesiona do konkretnej potęgi, daje określony wynik.

Czy jest wzór na obliczanie pierwiastka?

W przypadku równań kwadratowych, które mają postać ax^2 + bx + c = 0, można obliczyć pierwiastki kwadratowe, stosując wzór kwadratowy, który wygląda następująco: x = (-b ± √(b^2 – 4ac)) / 2a.

Czy pierwiastek można obliczyć za pomocą kalkulatora lub innych aplikacji?

Tak, można. Tak jak w przypadku pierwiastka kwadratowego, również pierwiastek sześcienny można obliczyć za pomocą kalkulatora naukowego czy specjalistycznych aplikacji na komputerach, czy smartfonach.

Zobacz także:

Jakie pierwiastki odkryła Maria Skłodowska-Curie

Tablica Mendelejewa – jaka jest jej historia?

Udostępnij

O autorze

Cześć jestem Darek! Pasjonuje się nauką oraz naturą. Wolny czas zazwyczaj spędzam na wycieczkach krajoznawczych. Chętnie dzielę się wiedzą z czytelnikami na temat świata przyrodniczego.