SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Biznes

Podatek dochodowy przez Internet z usługą e-PIT

Podatek dochodowy przez Internet z usługą e-PIT

Coroczne złożenie deklaracji PIT jest obowiązkiem każdego pracującego obywatela Polski. Niezależnie od tego, w jakiej formie pozyskujesz dochody, jesteś zobligowany przez prawo do rozliczenia się z nich przed Urzędem Skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Od kilku lat Polacy mają jednak możliwość skorzystania z usług e-PIT. Możesz to zrobić za pośrednictwem profesjonalnych generatorów deklaracji bądź umożliwia to bezpośrednio administracja publiczna. To od Ciebie zależy, z którego rozwiązania skorzystasz. 

Obowiązek zeznania podatkowego – na czym polega?

Złożenie zeznania podatkowego PIT obejmuje rozliczenie roczne własnych dochodów pochodzących z różnego rodzaju źródeł, a następnie ustalenie, czy, a jeżeli tak, to ile jesteś zobowiązany zapłacić podatku dochodowego na rzecz Skarbu Państwa. Urząd Skarbowy w tym celu udostępnia wiele typów formularzy, które są przypisane w oparciu o określoną kategorię zysków podatnika. Zdecydowana większość obywateli powinna być zainteresowana deklaracją PIT-37, to w niej bowiem rozliczasz dochody wynikające z umów o zatrudnienie, lecz także będących następstwem przyznanych świadczeń, na przykład emerytur, rent czy stypendiów. Warto podkreślić, że zeznanie podatkowe uwzględnia mechanizm ulg podatkowych, w związku z czym możesz zapłacić mniej niż na początku wyliczono.

By mieć świadomość istoty różnic między typami formularzy i samymi podatkami PIT oraz CIT, warto spojrzeć na sytuację spółek i innych podmiotów gospodarczych. Dla porównania, informacje o zyskach pochodzących z większości przypadków działalności gospodarczej zamieszczamy w formularzu CIT.   

Termin zgłoszeń do Urzędu Skarbowego

Ostateczną datą, do czasu której możesz przedłożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwie uzupełnioną deklarację podatkową jest 30 kwietnia roku następującego po roku, z którego się rozliczasz. Dawniej, gdy podatnik przeoczył ten termin, musiał liczyć się z problemami natury biurokratycznej, a niekiedy także i karą pieniężną. Dzisiaj jest to zgoła inaczej zorganizowane, zarówno na korzyść obywatela, jak i z ułatwieniem dla administracji publicznej.

Jak Urząd Skarbowy i Internet ułatwiają nam rozliczenie dochodów?

Innowacyjnym rozwiązaniem w procedurze rozliczania podatku dochodowego jest usługa e-PIT. Najczęściej wybieranym przez polskich podatników narzędziem do wygenerowania deklaracji jest Twój e-PIT na platformie e-PITy. W serwisie udostępniamy bezpłatnie możliwość wygenerowania autentycznego i prawdziwego dokumentu w oparciu o podane przez użytkownika dane podatkowe. Podobnie jak tradycyjne deklaracje, Urząd Skarbowy przyjmuje i zatwierdza także te z użyciem PIT online. Stanowią one elementarne udogodnienie, szczególnie dla osób mogących mieć problemy z prawidłowym uzupełnieniem papierowych odpowiedników zeznania. Takie dotychczas mogłeś pobrać z Internetu lub znaleźć w placówce urzędu, jednak odpowiedzialność za ich właściwe wypełnienie spoczywała na obywatelu. 

Usługa Twój e-PIT

Badania ankietowe wśród podatników potwierdzają, że duża część obywateli decyduje się złożyć PIT 2021 z użyciem internetowych generatorów lub na portalu podatkowym bezpośrednio udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Dowodzi to wzrostu popularności usług elektronicznych. Elektronicznie uzupełniona deklaracja jest wolna od wszelkich potencjalnych błędów technicznych. Co więcej, masz możliwość złożenia jej online. Oznacza to, że sytuacja, kiedy podatnicy wyczekiwali w długich kolejkach, aby złożyć w Urzędzie Skarbowym deklaracje, staje się obrazem przeszłości.

pit online

Udostępnij

O autorze