SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Biznes

Pożyczka de minimis – kto może skorzystać?

Pożyczka de minimis – kto może skorzystać?

Zdolność kredytowa nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przez bank w trakcie procesu weryfikacji zdolności finansowej wnioskodawcy. Uzyskanie wsparcia kapitałowego może być znacznie łatwiejsze, jeżeli spłata zadłużenia będzie gwarantowana przez inny podmiot. Jednym z takich rozwiązań jest pożyczka de minimis. W tym przypadku gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Kto może się o nią ubiegać? Jakie są warunki przyznawania? Sprawdzamy! 

Wstępne warunki otrzymania pożyczki de minimis 

Gwarancja kredytowa, np. de minimis, to rodzaj specjalnego zabezpieczenia na wypadek, gdyby kredytobiorca miał trudność ze spłatą zobowiązania. W takiej sytuacji całość lub część zadłużenia pokrywana jest przez gwaranta. Z perspektywy banku udzielenie zabezpieczonego kredytu jest bezpieczniejsze. Nie każda osoba jest jednak uprawniona do skorzystania z takiego rozwiązania. 

Opisywane pożyczki de minimis przeznaczone są dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dla tzw. mikroprzedsiębiorstw, które spełniają określone warunki. Średniej wielkości firmę definiuje się jako podmiot, który osiąga roczny obrót w wysokości nie większej, niż 50 milionów euro i zatrudnia mniej, niż 250 pracowników. Gwarancji nie uzyska przedsiębiorstwo przekraczające powyższe wymogi oraz którego bilans roczny przewyższa wartość 43 milionów euro.

Procedura wnioskowania o przyznanie tego produktu rozpoczyna się od weryfikacji finansowej podobnie jak w przypadku ubiegania się o inne rodzaje wsparcia. Bank nie udzieli pożyczki firmie, która nie spełni odpowiednich przesłanek podczas badania zdolności kredytowej (będzie miała niski scoring).

Sprawdź także: https://www.simradio.pl/gdzie-mozna-wyplacic-euro-z-bankomatu-jak-to-zrobic/

Kiedy gwarancja de minimis nie zostanie udzielona? Szczegółowe kryteria

Przyznanie przedstawianego zabezpieczenia obwarowane jest szeregiem wymogów. Przedsiębiorca nie uzyska pożyczki de minimis w sytuacji, gdy:

  • otrzymał wypowiedzenie ekspozycji kredytowej lub została ona zaliczona przez bank do grupy „zagrożonych”,
  • musi zwrócić środki udzielone wcześniej w ramach pomocy publicznej, 
  • firma jest zadłużona i informacje o niej znajdują się w bazie informacji BIG Monitor (Biuro Informacji Gospodarczej),
  • przedsiębiorstwo było zadłużone na wysokość nie mniejszą, niż 500 złotych, a spłata nastąpiła co najmniej 30 dni po ustalonym terminie, 
  • zostały wykazane zaległości podatkowe (Urząd Skarbowy) lub składki na ubezpieczenia społeczne nie były opłacane na czas (ZUS/KRUS).

Przedsiębiorca może starać się o kredyt inwestycyjny lub obrotowy. Gwarancja na jeden rok podatkowy nie może być wyższa niż równowartość 200 tysięcy euro. Wyjątkiem od tej reguły są przedsiębiorstwa, które zajmują się wyłącznie transportem drogowym towarów – wówczas powyższy limit jest dwukrotnie niższy i wynosi 100 tysięcy euro.

Pożyczka de minimis a rodzaj branży

Firma zamierzająca wnioskować o przyznanie świadczenia musi sprawdzić, czy jej działalność mieści się w grupie branż, dla których przeznaczona jest ta forma wsparcia. Pożyczka z gwarancją nie zostanie udzielona przedsiębiorstwu, które zajmuje się pomocą m.in. w zakresie: 

  • rybołówstwa i akwakultury,
  • wytwarzania produktów rolniczych,
  • nabywania pojazdów do transportu drogowego,
  • działalności dotyczącej wywozu i prowadzenia sieci dystrybucyjnej do państw trzecich lub członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe warunki o ubieganie się o pożyczkę de minimis precyzuje Ustawa z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Z jej treścią można zapoznać się m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych. 

Czy warto ubiegać się o pożyczkę z gwarancją de minimis? 

Bardzo liczne wymogi decydujące o tym, kto może ubiegać się o pożyczkę z gwarancją, na pierwszy rzut oka mogą być wadą tego rozwiązania. Z drugiej strony jego rosnąca popularność spowodowana jest wieloma zaletami. Prawdopodobnie najważniejszą jest fakt, że w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą, należności zostaną pokryte przez gwaranta, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Proces ten odbywa się bez udziału kredytobiorcy. Stwierdzając brak zapłaty za kolejną ratę, bank komercyjny sam wysyła wniosek do BGK, a ten zobowiązany jest do przekazania brakujących środków w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania informacji. 

Powyższa procedura wymaga kosztów, przeznaczanych na odpowiednie zarządzanie nią. W związku z tym kredytodawca pobiera od firmy, której przyznał pożyczkę z gwarancją de minimis, opłatę prowizyjną. Pomimo tego prezentowane wsparcie jest bardzo atrakcyjne. Jeżeli spełnia się powyższe warunki, warto ubiegać się o dodatkowe środki z zabezpieczeniem.

Udostępnij

O autorze