SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Poradnik

Kradzież pieniędzy z konta bankowego

Kradzież pieniędzy z konta bankowego

W obecnych czasach silnie rozwijającej się bankowości internetowej coraz częściej dochodzi do nowego typu kradzieży. Kradzież pieniędzy z konta bankowego może dotknąć każdego, ponieważ przestępcy opracowują coraz nowsze metody włamań na konto. 

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą z konta?

Przestępcy podszywają się pod dany bank i pracownika banku oraz dzwonią w celu wyłudzenia danych konsumenta. Działają także wysyłając fałszywe wiadomości sms i zachęcając do skorzystania z fałszywej strony internetowej banku. Logując się do aplikacji bankowej, ustawiaj wszystkie możliwe mechanizmy uwierzytelniania transakcji. Nie podawaj numeru karty płatniczej przez telefon i dochowaj szczególnej staranności, logując się z nowych urządzeń. 

Jak uzyskać pomoc?

Kradzież pieniędzy z konta bankowego nie stawia nas na straconej pozycji. Jeśli zauważyłeś zniknięcie gotówki i nieautoryzowane transakcje płatnicze w swojej bankowości elektronicznej, w pierwszej kolejności możesz zgłosić kradzież pieniędzy za pośrednictwem oficjalnej infolinii. Powiadomienie instytucji finansowej ruszy lawinę postępowania, które być może będzie miało pozytywny finał. Banki zawiadamiają organy ścigania i coraz częściej udaje się odzyskać skradzione pieniądze. Złożenie reklamacji powoduje, iż za nieautoryzowaną transakcję płatniczą bank ma obowiązek zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 48 godzin, dopiero później dochodząc zasadności zwrotu. Prawo bankowe nakazuje dokonanie zwrotu do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia kradzieży. Zdarza się jednak, iż dostawca usług płatniczych stosuje nieuznawanie reklamacji, powołując się na ust. 3 art. 46 ustawy o usługach płatniczych, który mówi, iż do nieautoryzowanej transakcji dochodzi z winy płatnika, jeśli ten nie zachował należytej staranności. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego wykazuje, iż rażące niedbalstwo w rozumieniu celowego działania, mającego na celu niezachowanie podstawowych norm bezpieczeństwa nie zachodzi w przypadku, gdy jesteśmy ofiarami manipulacji hakerów i internetowych oszustów. Jeśli pieniądze zostają skradzione za pomocą aplikacji mobilnej, zawsze należy złożyć reklamację i żądać zwrotu pełnej wysokości skradzionych środków pieniężnych. To bank ma obowiązek zabezpieczyć dostęp do naszych środków i uniemożliwić złodziejom dostęp do naszego rachunku bankowego. Obecny prezes UOKiK wszczął postępowanie w celu sprawdzenia działalności banków w tym kierunku. W przypadku odrzucenia reklamacji przez bank możesz także zwrócić się do rzecznika finansowego – to kolejna ze skutecznych dróg do dochodzenia swoich praw z bankiem. 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij

O autorze