SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Poradnik

Legalne aspekty kremacji w Polsce – co należy wiedzieć?

Legalne aspekty kremacji w Polsce – co należy wiedzieć?

Kremacja zwłok staje się coraz bardziej popularną w Polsce formą pochówku. Coraz więcej rodzin decyduje się na taki sposób pożegnania swoich bliskich. Jest to legalny proces, uregulowany przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie pochówku zmarłych. Stosowne zapisy dotyczące konieczności spełnienia niezbędnych procedur w tym zakresie, zawarte są w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Istotnym faktem, o którym należy również wspomnieć, jest stosunek do kremacji kościoła katolickiego. Otóż od niedawna, także kościół katolicki nie sprzeciwia się kremacji.

Dokumenty niezbędne w celu kremacji zwłok

Kluczowe dokumenty dopuszczające do kremacji zwłok to certyfikat lekarski potwierdzający przyczynę zgonu i brak przeciwwskazań do kremacji oraz oczywiście akt zgonu. Niezbędne jest także zezwolenie na spopielenie zwłok, które może zostać przygotowane jeszcze za życia osoby zmarłej. W przypadku braku woli zmarłego w sprawie formy pochówku, rodzina zmarłego lub jej przedstawiciel może podjąć decyzję podpisując stosowne zezwolenie. Wraz z zezwoleniem na kremację musi zostać dołączone oświadczenie o identyfikacji zmarłego. Po spopieleniu zwłok, krematorium wydaje urnę z prochami oraz tzw. świadectwo kremacji. 

Konieczne procedury przed spopieleniem zwłok

Procedura kremacji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 24 godzin od momentu zgonu, z wyjątkiem sytuacji związanej z zagrożeniem zdrowia publicznego. Spopielenie zmarłego może się odbyć w wybranym przez rodzinę legalnie działającym krematorium. Warunkiem działalności każdego krematorium jest posiadanie wymaganych prawem zezwoleń i norm bezpieczeństwa. 

Przed kremacją zmarły nie może posiadać rozrusznika serca ani innych metalowych elementów. Trumna kremacyjna, w której umieszcza się ciało, musi być łatwopalna – z tektury lub drewna. Kremacja zostaje przeprowadzona przy poszanowaniu godności osoby zmarłej i z szacunkiem do pogrążonej w bólu rodziny. 

Kolejne czynności związane z pochówkiem po kremacji

Dalszy przebieg ceremonii pogrzebowej odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Spopielone zwłoki muszą być pochowane w grobie na cmentarzu lub w kolumbarium, czyli w specjalnym miejscu na cmentarzu przeznaczonym do przechowywania urn z prochami zmarłych. Jedynym przeciwwskazaniem do kremacji, z uwagi na przepisy o transporcie międzynarodowym, jest spopielenie ciała sprowadzonego w trumnie z zagranicy. Nie jest bowiem dopuszczone otwieranie trumny. 

Zakład Pogrzebowy Archon prowadzący krematorium we Wrocławiu pomaga w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kremacji oraz z pochówkiem. Usługi oferowane przez firmę Archon są prowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z prawem. Ze szczegółami oferty można się zapoznać wchodząc na stronę internetową: krematorium.wroclaw.pl.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij

O autorze